FANDOM


Digitale maskiner - Det aller meste som forgår inne i en digital maskin er digitalt. Pc-en er den mest kjente type datamaskin, men det finnes mange type datamaskiner. En datamaskin kan bli kalt en universal digital maskin. Vi kan koble til internett, vi kan lage tekstdokumenter, høre på musikk, også videre. Det som kjennetegner en datamaskin, er ar den er programmerbar, det at vi kan forandre programvaren og oppførselen til maskinen for å gjøre den til noe

Last ned

 annet.