FANDOM


DIGITAL KOMMUNIKASJON

Alt av kommunikasjonsutstyr vi bruker daglig er digitalt, her er en liste over daglige utstyr vi bruker. - Telefon En av de få tjenestene hvor det er en liten forskjell om bruken er digital eller analog. Vi slår et nummer og kan prate med den vi ringete, enten telefonen er digital eller analog. ISDN- og IP telefoner er heldigitale. I sentral blir samtalen gjort digital og sendt videre på en digital linje fram til den sentralen hvor den du snakker med er koblet til. - Mobiltelefon Mobiltelefonen har vært heldigital siden GSM-nettet ble satt i drift. Den gir oss muligheten til å bruke en rekke tilleggstjenester på mobilen vår som SMS, bilde, video og lyd (MMS), og internettilknytning. - Internett Internettet brukes toø mange former for kommunikasjon som fo

r eksempel, chatting, webchatting, IRC og lydmeldinger, overføring av filer, videokonferanser og IP-telefoni. All kommunikasjonen er digital. Dette er overføring av digital info mellom forskjellige datamaskiner via internett. - ADSL Asymmetric Digital Subscriber Lin

e overfører date over vanlige telefonlinjer med stor hastighet. En vanlig hastighet for ADSL er 1500-400kb/s men er mulig å få opp til 24mb/s. Noen leverandører tilbyr VDSL, dette er en nyere variant av ADSL med en linje hastighet opp til 52 Mb/s. - Kabelmodem Er man knyttet til en kabel-TV kan man få en internettforbindelse via denne kabelen. Ved å bruke et kabelmodem kan man få overførings hastighet på 200Mbit/s, men det kommer helt an <u>

</u>
Social media-660x440

 på leverandøren du bruker. - Modem og ISDN Et modem eller ISDN brukes til å overføre data på telefonlinjer, disse brukes svært lite i moderne tid fordi maksimalt hastighet er kun 56-123kb/s. - Optisk fiber Ved hjelp av optisk fiber kan man koble seg til internett. Teknologien bruker lys for å overføre dta og kan ha svært høye hastigheter, flere gigabit per sekund. - Mobilt bredbånd Mobilt bredbånd er det mobiltelefoner bruker til å koble oss på internett. Hastigheten på et mobilt bredbånd varierer mye avhengig av fysisk plassering, antall brukere og hvilke hastigheter den aktuelle leverandøren tilbyr. - Trådløst Noen steder kan man få et trådløs internettforbindelse. På hoteller, flyplasser og lignende er det vanlige med trådløse nett som man kan koble seg opp mot. Trådløse nett brukes i noen tilfeller som internettforbindelse også i privathjem og bedrifte