FANDOM


Last ned (7)

DIGITAL VIDEO

På samme måte som for lyd og stillbilder, er i dag de fleste videosignaler digitale. Vi har for eksempel videokameraer, DVD og Blueray-plater. Og digitale TV-sendinger. Det er også stadig mer video på internett. Youtube er et eksempel, emn også TV stasjonene legger mange programmer ut på nett. [1]Vi har forskjellige standarder dor digital video som Mpeg 2, Mpeg 4, AVCHD og MKV. Felles for disse videostandardene er at de komprimerer signalet på tilsvarende måte som for digital lyd og digitale bilder.

Vidoekamera

Videokamera har vært digital i mange år. -De første digitale kameraene lagret filmen på tape (DV-format) -Senere ble det lagret i harddisker og DVD-plater. -De som blir solgt i dag lagrer filmen på minnekort. -Et digitalt videokamera bruker en CCD- eller CMOS-sensor for å registrere bilder på samme måte som et digitalt fotoapparat. -> Forskjellen er at videokamera tar meget mange bilder (25 bilder i sekundet) slik at det blir bevegelige bilder. -Informasjonen : blir digitalisert og komprimert før den lagres digitalt. (datamengden blir fortsatt stor) -DV-tapene : kapasitet på 13 GB som tilsvarer plass på 1 time med film i vanlig TV-kvalitet. -Digitale kameraer brukte først DV-tapene. -Idag har minnekortet en størrelse på 16-32 GB. som blir brukt til lagring i dagens video. -minnekort med 32 GB kan lagre 4 timer med HD- video. -Moderne videokameraer har mye bedre komprimeringsteknologi enn de tidligste, som betyr at vi kan lagre mer video i høyere kvalitet på den samme plassen. [2]

DVD OG BLURAY

Last ned (6)

DVD og Blu-ray er eksempler på digital video. -DVD =digital versatile disk Bruker samme type teknologi som CD-plater men "gropene" i platen er mindre slik at det er plass til 4,7 GB på én side av plata. DVD kan legge data i to lag (dual layer) på én side av plata. Plata: kapasitet på 8,5 GB -Bluray-platene har enda mindre groper. -Større lagringskapasitet. (25GB) -25 GB kan lagre en film i full HD-kvalitet med lyd og tekst på flere språk. -Bruker en blå laser som gir en tynnere stråle. (navnets opprinnelse for Blu-ray) [3]

Lagringsformater for video -Felles for de fleste lagringsformatene er at de bruker komprimeringsteknikk : MPEG-standard. -Nyeste versjon av MPEG er MPEG-4. MPEG-4 har flere forskjellige standarder hvor komprimering av video er en del av dem Komprimeringsteknologien i MPEG-4 : kalles AVC= Advanced Video Codec, og H.264. -Eldre MPEG = MPEG-2 -Codec (Compression/ Decompression) er programvaren som utfører selve komprimeringen eller dekomprimeringen av en video eller lyd. -Noen formater er "konteinerformater" som kan inneholde forskjellige type multimedieinformasjon. Beskriver hvordan informasjonen lagres, og hvilke kodekser som skal brukes. Kan inneholde lyd og video -- med forskjellige type komprimeringsteknologi. Konteinerformater: -DivX - er et konteinerformat som er populær å bruke på PC og Internett -Matroska (MKV) er et konteinerformat som kan inneholde forskjellig type multimedieinformasjon. MKV bruker vanligvis MPEG-4-komprimering og blir brukt mye til HD-filmer som er på nettet. -AVCHD er en standard som høyest prioritert er laget for bruk av i videokameraer med HD-oppløsning. -basert på MPEG-4 og er vanlig i videokameraer for personlig bruk. -Senere har det blitt brukt til mer profesjonelle videokameraer. -AVCHD er beslektet med formater som benyttes i Blu-ray-filmer, og kan spilles av direkte i mange Blu-ray spillere. -Quicktime: et konteinerformat fra Apple. -Brukes på noen videokameraer for filming med fotoapparater. -MPEG-4-komprimering brukes. -Filtypen er .MOV -MP4 er et konteinerformat som er en del av MPEG-4 standarden. -AVI er et konteinerformat for Microsoft. -WMW ; Windows Media Video - er et video format for Microsoft. -Flash video: konteinerformat fra Adobe som kan inneholde MPEG-4 video. -filtypen er .F4V eller .FLY.

DIGITAL LYD

Last ned (2)

Lyd er variasjon av lufttrykket som våre ører fanger opp. Når vi bruker en mikrofon, fanger denne opp de samme trykkvariasjonene og gjør dem om til elektriske signaler. Disse signalene vil variere i takt med lyden og er et analogt signal. Tidligere ble all lyd behandlet analogt enten vi spilte den inn på kassetter eller LP plater eller sendte den over radio.

[4]For å gjøre om et analogt signal til digitalt blir signalet målt med jevne mellomrom (samplet). For hver gang signalet blir målt, får vi en tallverdi som vi kan lagre digitalt. Hvis vi måler signalet ofte nok, kan vi gjenskape det opprinnelige signalet utifra tallverdiene som vi har. Jvor ofte vi samplet et analogt signal, måles i hertz. En samplingsrate på 8 kHz, betyr at det foretas 8000 målinger (samples) pr. sekund.

Hver måling som foretas, må ha en viss presisjon for at vi skal kunne gjenskape signalet riktig. Vi kaller dette oppløsningen til måling. I og med at vi skal lagre målingene digitalt, regner vi gjerne med oppløsningen  i anntall bit. Hvis vi bruker en oppløsning på 8 bit, kan vi for eksempel lagre målinger med 256 verdier

Cd – formatet bruker samplingsrate på 44,1 kHz og en oppløsning på 16 bit (65 535 forskjellige verdier)

Det er viktig å huske på at lyd som vi kan høre er annalogt. Vi konverterer analogt lyd til et digitalt format fordi det er en praktisk måte å lagre, behandle og overføre lyd på. Når vi til slutt skal høre på lyden, må lyden konverteres tilbake til et analogt format som vi kan få ut på en høyttaler.

Lydstandarder EditEdit

o  MP3, eller MPEG Audio Layer 3 som den egentlig heter, er den mest utbredte standard for digital lyd

Last ned (3)

o  WMA, Windows Media Audio, er Micrisifts format for lyd. Dette formatet er nyere enn MP3 og regnes for å være noe mer effektivt enn MP3. WMA kan spilles i mange typer av avspillere, men har ikke like god støtte som MP3 [5]o  AAC, Advanced Audio Coding, en en del av MPEG-4 standarden og regnes for å være en av de mest effektive komprimeringsmetodene for lys. Filer med AAC-lyd har gjerne etternavnet. M4a (Mpeg 4 Audio)- AAC brukes bl.a i Apple iTunes

o  Alle de mest brukte metodene for komprimering av lyd bruker lossy komprimering. Det finnes også komprimeringsmetoder som ikke fjerner informasjon fra originalen,  f.eks, en variant av WMA of FLAC

RadioEdit

Radio er i ferd med å bli digitalt. Det er i dag bygd ut et digitalt sendernett for radio s

om heter DAB  (Digital Audio Broadcasting) i størstedelen av Norge. Vi får her mange av de fordelene som er typisk for et digitalt system: [6]o  God lyd

o  Plass til flere radiokanaler

Last ned (4)

o  Tilleggsinformasjon som programoversikt, kommentarer og tittel på melodier i form av tekst som kommer på et display på radioapparatet.

DAB gir plass til inntil 12 ganger så mange kanaler i forhold til analoge FM sendinger. Dette skyldes at DAB –sendingene er komprimert, men også at DAB-sendere sender på samme radiofrekvens på alle sendere. (FM sendere som står i nærheten av hverandre, må sende forskjellige frekvenser for ikke å forstyrre hverandre)

DAB- standaren er forholdsvis gammel (fra 80-tallet) , så komprimeringsteknologien (MPEG layer II, mp2) er ikke helt på høyde med nyere teknologier. Dette har ført til at det har kommer en oppdatert standard som heter DAB+. Denne standaren bruker AAC- komprimering og er så effektiv at det er plass til inntil tre ganger så mange kanaler i forhold til DAB. De store landsdekkende radiostasjonene (NRK, Radio 1 og P4) sender i skrivende stund på «gamle» FAB, men en av lokalradioene, studentradioen Radio Nova, har fått en prøvelisens på å sende ut DAB+ i Oslo området. Eldre DAB –mottakere som selges  nå, kan ta imot både DAB og DAB+. .

Internettradio er også blitt vanlig. De fleste radiostasjoner streamer sinde sendinger på internett. Dette betyr at vi kan høre på mange radiokanaler, ikke bare de norske, på datamaskinen vår eller ved hjelp av en egen internett radio. 

DIGITALE BILDER

De fleste fotoapparater som selges i dag er digitale, det vil si at bildene lagres elektronisk i et minne i stedet for på film som brukes på gamle analogoe kameraer. De fleste digitale kameraer bruker en CCD-brikke (charger coupled device) eller CMOS- brikke for å registrere bildet. En slik brikke kan ha flere millioner punkter som er lysfølsomme. Hvert punkt kan registrere styrken på lyset som treffer den i form av en elektrisk spenning. Denne spenningen blir gjort om til en digital verdi som kan lagres i et minne.

Last ned (5)

De lysfølsomme punktene kan ikke skille de forskjellige fargene, derfor brukes ofte et filter med røde, grønne og blå «vinduer» foran CCD-brikken. Ved hjelp av dette filteret og finurlig system klarer man så å registrere fargen på hvert punkt. [7]

Et digitalkamera kan for eksempel ha en brikke som har 3648 punkter horisontalt og 2736 vertikalt, det vil si at oppløsningen er på 3648 x 2736. når oppløsningen til digitalkameraer oppgis, er det ofte den totale summen av punkter som presenteres. Hvis vi multipliserer 3648 3648 x 2736, får vi tilnærmet 10 milioner. Vi ser da gjerne at kameraet har 10 «megapixler». (pixel= punkt på engelsk)

Alle digitalkameraer bruker flash minne til å lagre bildene. Flashminne finnes i forskjellige fysisk innpakning, som Secure Digital (SD) og Compact flash (CF). Flashminne har (i motsetning til det minnet som brukes i en PC , RAM) den egenskapen at det kan lagre data uten at det tilføres strøm. Vi kan altså ta ut minnebrikkene fra et kamera uten at bildene blir borte.

Mange mobiltelefoner har innebygd kamera som fungerer på samme måte som et digitalkamera, men kvaliteten er ofte litt dårligere. De beste kameramobilene har en brukbar oppløsning, men linsen er ofte dårligere enn på et digitalt kamera.

 JPG OG RAW 

De fleste digitalkameraer lagrer bildene i JPEG-format som komprimerer størrelsen på filene. En JPEG-bildefil fra et 10 megapiksel kamera kan for eksempel være 3.5 MB. Ofte kan man velge hvor mye JPEG-bilder skal komprimeres, ved å velge «normal», «fin» eller «superfin» kvalitet. ,ed høyeste komprimering (Normal) kan man da få en bildefil med størrelse ned mot 1.3 MB.

Med Jpeg komprmering vil størrelsen på bildefilene variere med innholdet av bidet. Et motiv med mange detaljer og farger gjør at bildefilen blir større enn enkelt motiv.

Images (1)

Noen mer avanserte kameraer har mulighet for å lagre ukomprimerte bilder, ofte kalt RAW. Noen RAW – formater kan også komprimeres noe, uten tap av informasjon (lossless). RAW-filer fra et 10 megapiksel kamera kan få størrelse  fra ca. 8 til 19 MB.  For en vanlig hobbyfotograf har det liten hensikt å bruke RAW formatet, i profesjonelle sammenhen hvor man ofte skal etterbehandle bilde, er det vanlig å bruke RAW.