FANDOM


Lyd er variasjon av lufttrykket som våre ører fanger opp. Når vi bruker en mikrofon, fanger denne opp de samme trykkvariasjonene og gjør dem om til elektriske signaler. Disse signalene vil variere i takt med lyden og er et analogt signal. Tidligere ble all lyd behandlet analogt enten vi spilte den inn på kassetter eller LP plater eller sendte den over radio.

Last ned (2)

For å gjøre om et analogt signal til digitalt blir signalet målt med jevne mellomrom (samplet). For hver gang signalet blir målt, får vi en tallverdi som vi kan lagre digitalt. Hvis vi måler signalet ofte nok, kan vi gjenskape det opprinnelige signalet utifra tallverdiene som vi har. Jvor ofte vi samplet et analogt signal, måles i hertz. En samplingsrate på 8 kHz, betyr at det foretas 8000 målinger (samples) pr. sekund.

Hver måling som foretas, må ha en viss presisjon for at vi skal kunne gjenskape signalet riktig. Vi kaller dette oppløsningen til måling. I og med at vi skal lagre målingene digitalt, regner vi gjerne med oppløsningen  i anntall bit. Hvis vi bruker en oppløsning på 8 bit, kan vi for eksempel lagre målinger med 256 verdier

Cd – formatet bruker samplingsrate på 44,1 kHz og en oppløsning på 16 bit (65 535 forskjellige verdier)

Det er viktig å huske på at lyd som vi kan høre er annalogt. Vi konverterer analogt lyd til et digitalt format fordi det er en praktisk måte å lagre, behandle og overføre lyd på. Når vi til slutt skal høre på lyden, må lyden konverteres tilbake til et analogt format som vi kan få ut på en høyttaler.

Lydstandarder Edit

o  MP3, eller MPEG Audio Layer 3 som den egentlig heter, er den mest utbredte standard for digital lyd

o  WMA, Windows Media Audio, er Micrisifts format for lyd. Dette formatet er nyere enn MP3 og regnes for å være noe mer effektivt enn MP3. WMA kan spilles i mange typer av avspillere, men har ikke like god støtte som MP3

Last ned (3)

o  AAC, Advanced Audio Coding, en en del av MPEG-4 standarden og regnes for å være en av de mest effektive komprimeringsmetodene for lys. Filer med AAC-lyd har gjerne etternavnet. M4a (Mpeg 4 Audio)- AAC brukes bl.a i Apple iTunes

o  Alle de mest brukte metodene for komprimering av lyd bruker lossy komprimering. Det finnes også komprimeringsmetoder som ikke fjerner informasjon fra originalen,  f.eks, en variant av WMA of FLAC

Radio Edit

Radio er i ferd med å bli digitalt. Det er i dag bygd ut et digitalt sendernett for radio s

om heter DAB  (Digital Audio Broadcasting) i størstedelen av Norge. Vi får her mange av de fordelene som er typisk for et digitalt system:

Last ned (4)

o  God lyd

o  Plass til flere radiokanaler

o  Tilleggsinformasjon som programoversikt, kommentarer og tittel på melodier i form av tekst som kommer på et display på radioapparatet.

DAB gir plass til inntil 12 ganger så mange kanaler i forhold til analoge FM sendinger. Dette skyldes at DAB –sendingene er komprimert, men også at DAB-sendere sender på samme radiofrekvens på alle sendere. (FM sendere som står i nærheten av hverandre, må sende forskjellige frekvenser for ikke å forstyrre hverandre)

DAB- standaren er forholdsvis gammel (fra 80-tallet) , så komprimeringsteknologien (MPEG layer II, mp2) er ikke helt på høyde med nyere teknologier. Dette har ført til at det har kommer en oppdatert standard som heter DAB+. Denne standaren bruker AAC- komprimering og er så effektiv at det er plass til inntil tre ganger så mange kanaler i forhold til DAB. De store landsdekkende radiostasjonene (NRK, Radio 1 og P4) sender i skrivende stund på «gamle» FAB, men en av lokalradioene, studentradioen Radio Nova, har fått en prøvelisens på å sende ut DAB+ i Oslo området. Eldre DAB –mottakere som selges  nå, kan ta imot både DAB og DAB+. .

Internettradio er også blitt vanlig. De fleste radiostasjoner streamer sinde sendinger på internett. Dette betyr at vi kan høre på mange radiokanaler, ikke bare de norske, på datamaskinen vår eller ved hjelp av en egen internett radio.